GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

————«§»————

Cách đây 45 năm, vào ngày 07/3/1978 Ban điều hành Xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ ra đời theo Quyết định số 201/UBTP/78 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Ngay những năm đầu thành lập, với mục tiêu “Ích nước - Lợi nhà”, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết dùng để đầu tư phát triển, xây dựng các công trình giáo dục, y tế và phúc lợi công cộng nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Bên cạnh đó, hoạt động xổ số kiến thiết còn góp phần ổn định kinh tế - xã hội của địa phương thông qua việc tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục ngàn lao động ở thành thị và nông thôn, phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh cho người dân.

Ngày 07/3/2023 - một cột mốc đáng nhớ để Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ khẳng định một hành trình, một tên tuổi, nền móng vững chắc để vươn xa hơn trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tòa nhà XSKT Cần Thơ